Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

sitk

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

05-07.06.2024 r.

HOTEL VILLA VERDE Congress & SPA****

ROZWIĄZANIA SKRZYŻOWAŃ KOLEI

Z DROGAMI KOŁOWYMI W POZIOMIE SZYN

W ASPEKCIE PRAWNYM, EKONOMICZNYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w KONFERENCJI jest przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA (pocztą lub e-mailem) oraz dokonanie wpłaty na konto SITK:

BANK  PEKAO  S.A. – I O/Częstochowa
42-200 Częstochowa , ul. Kopernika 16/18
Nr rachunku: 06 1240 1213 1111 0000 2380 2193

Na przelewie prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji.

O ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w konferencji prosimy powiadomić pisemnie na adres Oddziału SITK do dnia 31.05.2024 r. W przypadku nieodwołania przyjazdu nie będzie możliwy zwrot kosztów uczestnictwa.

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

 Odpłatność za udział 1 osoby w konferencji wynosi 2 100 zł + VAT 23%

Kwota ta obejmuje koszty:
• wyżywienia – od obiadu 05.06.2024 r. do śniadania 07.06.2027 r.
• dwóch noclegów – zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych
• uroczystej kolacji
• wieczoru koleżeńskiego
• wydawnictwa zawierającego komplet referatów.

Przy uczestnictwie z jednej firmy minimum 10 osób istnieje możliwość negocjacji rabatu.

Dla członków SITK RP 5% zniżki.