Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

sitk

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

05-07.06.2024 r.

HOTEL VILLA VERDE Congress & SPA****

ROZWIĄZANIA SKRZYŻOWAŃ KOLEI

Z DROGAMI KOŁOWYMI W POZIOMIE SZYN

W ASPEKCIE PRAWNYM, EKONOMICZNYM I TECHNICZNYM

CELE KONFERENCJI

  • Ocena postępu realizacji wniosków sformułowanych na I, II, III, IV, V, VI, VII, IX KONFERENCJI w latach 2004, 2006, 2008, 2010, 2013, 2015, 2017, 2019, 2022 oraz podjętych działań dla ich realizacji, a także analiza stanu bezpieczeństwa oraz ukierunkowanie działań przyszłościowych dla poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
  • Przegląd rozwiązań techniki, technologii i organizacji poprawiających funkcjonalność skrzyżowań w poziomie szyn.
  • Prezentacja i ocena nowoczesnych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo ruchu na skrzyżowaniach w poziomie szyn.
  • Ocena uwarunkowań technicznych, ekonomicznych i formalno-prawnych, które mają wpływ na poprawę warunków technicznych na skrzyżowaniach w poziomie szyn.
  • Przedyskutowanie problemów współodpowiedzialności służb drogowych i kolejowych za utrzymanie skrzyżowań w poziomie szyn, a także współfinansowania przez zarządy dróg oraz samorządy terytorialne budowy, modernizacji i utrzymania skrzyżowań linii kolejowych z drogami kołowymi w zależności od kategorii drogi i natężenia ruchu.