Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

sitk

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

05-07.06.2024 r.

HOTEL VILLA VERDE Congress & SPA****

ROZWIĄZANIA SKRZYŻOWAŃ KOLEI

Z DROGAMI KOŁOWYMI W POZIOMIE SZYN

W ASPEKCIE PRAWNYM, EKONOMICZNYM I TECHNICZNYM

I KONFERENCJA 2004

Uchwała I ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej
„Rozwiązania skrzyżowań kolei z drogami kołowymi w poziomie szyn w aspekcie prawnym, technicznym i ekonomicznym”

Częstochowa / Podlesie 13-15.10.2004 r.

Mając na uwadze poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowych uczestnicy konferencji uznają za konieczne przyjąć do realizacji, opracowane przez Komisję Wnioskową w składzie:

Przewodniczący: Janusz Korab

Członkowie:
Marian Jamborski,
Kazimierz Gabryś,
Ewa Świniarska,
Henryk Wiszniewski,
Bożena Filipowicz,
Sekretarz: Janusz Ossowski

następujące wnioski:

  1. Zachowanie cyklicznego charakteru konferencji w tematyce dotyczącej skrzyżowań linii kolejowych z drogami publicznymi. Celem kolejnych spotkań będzie ocena postępu realizacji podjętych działań i analiza stanu bezpieczeństwa oraz ukierunkowanie działań przyszłościowych.
  2. Podjęcie inicjatywy ustawodawczej poprzez przygotowanie projektu zmian w istniejących aktach prawnych i rozporządzeniach wykonawczych w zakresie:
  • podniesienia do rangi ustawy, regulacji prawnych dotyczących skrzyżowań linii kolejowych z drogami kołowymi,
  • współfinansowania przez zarządy dróg kołowych oraz samorządy terytorialne budowy, modernizacji i utrzymania skrzyżowań linii kolejowych z drogami kołowymi w zależności od natężenia ruchu i opracowanie nowych zasad kwalifikacji skrzyżowań linii kolejowych z drogami kołowymi
  • przygotowanie kampanii medialnej promującej właściwe zasady bezpieczeństwa ruchu na przejazdach,
  1. Opracowanie projektu radykalnej poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach dróg kołowych z liniami kolejowymi zawierającego skonstruowanie i zastosowanie nowych lekkich konstrukcji wiaduktów, wykorzystując najnowsze osiągnięcia inżynierii materiałowej.

Uczestnicy konferencji stwierdzają osiągnięcie znaczącego postępu w zakresie konstrukcji nawierzchni drogowej na przejazdach oraz urządzeń zabezpieczenia ruchu, chociaż ich zastosowanie ograniczają możliwości finansowe.