Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

sitk

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

05-07.06.2024 r.

HOTEL VILLA VERDE Congress & SPA****

ROZWIĄZANIA SKRZYŻOWAŃ KOLEI

Z DROGAMI KOŁOWYMI W POZIOMIE SZYN

W ASPEKCIE PRAWNYM, EKONOMICZNYM I TECHNICZNYM

IV KONFERENCJA 2010

Uchwała IV ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej
„Rozwiązania skrzyżowań kolei z drogami kołowymi w poziomie szyn w aspekcie prawnym, technicznym i ekonomicznym”

Częstochowa-Hucisko 13-15.10.2010r. 

pracowała w  składzie :

 1. Mirosław Michalkiewicz – Przewodniczący;
 2. Katarzyna Gawlik-Tarnowska – Członek komisji;
 3. Cezary Lipko  – Członek komisji;
 4. Wojciech Toruń – Członek komisji;
 5. Piotr Stomma   – Członek komisji;
 6. Witold Olpiński – Członek komisji;
 7. Dorota Przybyła – Sekretarz. 

Na podstawie wysłuchanych referatów, głosów w dyskusji i wniosków zgłoszonych przez uczestników konferencji komisja wnioskowa sformułowała następujące wnioski :

 1. Należy wznowić prace związane z kompleksową regulacją tematyki skrzyżowań linii kolejowych i bocznic z drogami w zakresie opracowania zasad współodpowiedzialności, współfinansowania modernizacji
  i utrzymania skrzyżowań przez zarządców infrastruktury kolejowej
  i drogowej.
 2. Należy podjąć inicjatywy prowadzące do opracowania i wdrożenia narodowego programu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami. Strategiczne uregulowanie problematyki skrzyżowań linii kolejowych z drogami jest warunkiem koniecznym dla uzyskania oczekiwanych efektów modernizacji linii kolejowych.
 3. Konieczne jest zapewnienie współpracy międzygałęziowej zarządców infrastruktury w zakresie współodpowiedzialności za skrzyżowania linii kolejowych z drogami, działania te wymagają zaangażowania na szczeblu rządowym.
 4. Dla zapewnienia przestrzegania zakazu objeżdżania zamkniętych półrogatek należy stosować rozgradzanie pasów ruchu wzorem rozwiązania stosowanego do ochrony wysepek przejść dla pieszych.
 5. W nowelizacji rozporządzenia wprowadzić upoważnienie dla komisji przejazdowej do decydowania o ewentualnym ustawieniu dodatkowego wskaźnika W6a i jego lokalizacji.
 6. Należy kontynuować akcję PLK „Bezpieczny przejazd”.
 7. Na liniach o małym natężeniu ruchu i tam gdzie przewidywany jest tylko (lub w przeważającym stopniu) ruch lekkiego taboru i autobusów szynowych należy instalować w systemach przejazdowych czujniki pociągu stosowane w licznikach osi lub pętle indukcyjne.

Przewodniczący:

 1. Mirosław Michalkiewicz  

Członkowie Komisji:

 1. Katarzyna Gawlik-Tarnowska – Członek komisji;
 2. Cezary Lipko – Członek komisji;
 3. Wojciech Toruń – Członek komisji;
 4. Piotr Stomma – Członek komisji;
 5. Witold Olpiński – Członek komisji;

Sekretarz:
7. Dorota Przybyła


 Częstochowa-Hucisko, 15 października 2010 r.