Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

sitk

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

05-07.06.2024 r.

HOTEL VILLA VERDE Congress & SPA****

ROZWIĄZANIA SKRZYŻOWAŃ KOLEI

Z DROGAMI KOŁOWYMI W POZIOMIE SZYN

W ASPEKCIE PRAWNYM, EKONOMICZNYM I TECHNICZNYM

PATRONAT

PATRONAT HONOROWY

Pan Dariusz Klimczak
Minister Infrastruktury

Pan Ignacy Góra
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Pan Jakub Chełstowski 
Marszałek Województwa Śląskiego

Pan Marek Wójcik
Wojewoda Śląski

Pan Jacek Paś
Prezes SITK RP Oddział w Częstochowie

Pan Mariusz Dobrzyniecki
Prezes Krajowej Rady PIIB

Pani Gabriela Juszczuk
Biuro Komunikacji i Promocji