Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

sitk

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

05-07.06.2024 r.

HOTEL VILLA VERDE Congress & SPA****

ROZWIĄZANIA SKRZYŻOWAŃ KOLEI

Z DROGAMI KOŁOWYMI W POZIOMIE SZYN

W ASPEKCIE PRAWNYM, EKONOMICZNYM I TECHNICZNYM

V KONFERENCJA 2013

KOMISJA WNIOSKOWA V OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ „ROZWIĄZANIA SKRZYŻOWAŃ KOLEI Z DROGAMI KOŁOWYMI W POZIOMIE SZYN W ASPEKCIE PRAWNYM, TECHNICZNYM I EKONOMICZNYM”

12-14.06.2013r. — HUCISKO

pracowała w składzie :

 1. Mirosław Michalkiewicz – Przewodniczący;
 2. Katarzyna Kucharek – Członek komisji;
 3. Wojciech Toruń – Członek komisji;
 4. Witold Olpiński – Członek komisji;
 5. Dorota Morawska – Sekretarz.

Na podstawie wysłuchanych referatów, głosów w dyskusji i wniosków zgłoszonych przez uczestników konferencji komisja wnioskowa sformułowała następujące wnioski :

 1. Zachodzi konieczność wznowienia działań zmierzających do wprowadzenia zmian w obowiązujących aktach ustawowych i rozporządzeniach wykonawczych w zakresie:
 2. warunków technicznych dla skrzyżowań linii kolejowych z drogami kołowymi,
 3. współfinansowania przez zarządy dróg kołowych, samorządy terytorialne oraz zarządców infrastruktury kolejowej budowy, modernizacji i utrzymania skrzyżowań linii kolejowych z drogami kołowymi w zależności od natężenia ruchu kolejowego i drogowego,
 4. Należy kontynuować akcję PKP PLK S.A. „Bezpieczny przejazd”.
 5. Uczestnicy konferencji uznali za konieczne przywrócenie w obowiązujących uregulowaniach prawnych -uprawnień budowlanych z rozdziałem na specjalności:
 • linie, węzły i stacje kolejowe,
 • kolejowe obiekty inżynieryjne,
 • sterowania ruchem kolejowym,
 • kolejowe sieci trakcyjne
 1. Należy kontynuować dwuletni cykl spotkań w ramach konferencji dotyczącej tematyki przejazdowej z rozszerzeniem w zakresie przeciwdziałania wypadkom osób postronnych na terenach kolejowych.

Przewodniczący:

 1. Mirosław Michalkiewicz

Członkowie Komisji:

 1. Katarzyna Kucharek – Członek komisji
 2. Wojciech Toruń – Członek komisji
 3. Witold Olpiński – Członek komisji

  Sekretarz:

 1. Dorota Morawska – Sekretarz

 

do pobrania – WNIOSKI Z V KONFERENCJI W FORMACIE PDF