Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

sitk

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

05-07.06.2024 r.

HOTEL VILLA VERDE Congress & SPA****

ROZWIĄZANIA SKRZYŻOWAŃ KOLEI

Z DROGAMI KOŁOWYMI W POZIOMIE SZYN

W ASPEKCIE PRAWNYM, EKONOMICZNYM I TECHNICZNYM

TERMINARZ

  • zgłoszenie uczestnictwa 15.05.2024 r.
    (Karta zgłoszenia dostępna w zakładce DO POBRANIA)
  • przesłanie opłaty za udział w konferencji 31.05.2024 r.
  • pisemne zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w konferencji 31.05.2024 r.
  • zgłaszanie zamiaru przygotowania referatów 10.04.2024 r.
  • nadsyłanie pełnych tekstów referatów i komunikatów 15.05.2024 r.

Ewentualne opóźnienia w stosunku do podanych terminów należy uzgodnić
z organizatorami.