Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

sitk

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

05-07.06.2024 r.

HOTEL VILLA VERDE Congress & SPA****

ROZWIĄZANIA SKRZYŻOWAŃ KOLEI

Z DROGAMI KOŁOWYMI W POZIOMIE SZYN

W ASPEKCIE PRAWNYM, EKONOMICZNYM I TECHNICZNYM

Zapraszamy do udziału w X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej
 „Rozwiązania skrzyżowań kolei z drogami kołowymi w poziomie szyn w aspekcie prawnym, ekonomicznym i technicznym”, która odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2024 r. roku w Hotelu „Villa Verde” w Zawierciu.

SZCZEGÓŁY UCZESTNICTWA

ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Częstochowie
oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala
przy wsparciu: Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
oraz PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie

PPATRONAT MEDIALNY
PATRONAT HONOROWY
  • Dariusz Klimczak – Minister Infrastruktury
  • Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
  • Piotr Wyborski – Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
  • Marek Wójcik – Wojewoda Śląski 
  • Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego
  • Jacek Paś – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
  • Mariusz Dobrzeniecki – Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
KOMITET ORGANIZACYJNY

Włodzimierz Popczyk – Przewodniczący
Marek Mizera – Wiceprzewodniczący
Agnieszka Klimas-Zych – Sekretarz Organizacyjny
Dorota Morawska – Członek
Rafał Derbis – Członek
Grzegorz Gawroński – Członek
Stefan Moruś – Członek
Piotr Palka – Członek
Małgorzata Kołodziejska-Bozzo – Członek
Daniel Morel – Członek

KOMITET MERYTORYCZNY

Włodzimierz Kiełczyński – Przewodniczący
Dorota Przybyła – Sekretarz
Krzysztof Szafrański – Członek
Marcin Kuziemski – Członek
Robert Hurkała – Członek
Marcin Kruszyński – Członek

SEKRETARIAT

Agnieszka Klimas-Zych, Małgorzata Kołodziejska-Bozzo, Dagmara Sołtys, Klaudia Jamrocha-Bujak