Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

sitk

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

05-07.06.2024 r.

HOTEL VILLA VERDE Congress & SPA****

ROZWIĄZANIA SKRZYŻOWAŃ KOLEI

Z DROGAMI KOŁOWYMI W POZIOMIE SZYN

W ASPEKCIE PRAWNYM, EKONOMICZNYM I TECHNICZNYM

PATRONAT

PATRONAT HONOROWY

Pan Dariusz Klimczak
Minister Infrastruktury

Pan Ignacy Góra
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Pan Jakub Chełstowski 
Marszałek Województwa Śląskiego

Pan Jacek Paś
Prezes SITK RP Oddział w Częstochowie

Pan Mariusz Dobrzyniecki
Prezes Krajowej Rady PIIB

Pani Gabriela Juszczuk
Biuro Komunikacji i Promocji