Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

sitk

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

05-07.06.2024 r.

HOTEL VILLA VERDE Congress & SPA****

ROZWIĄZANIA SKRZYŻOWAŃ KOLEI

Z DROGAMI KOŁOWYMI W POZIOMIE SZYN

W ASPEKCIE PRAWNYM, EKONOMICZNYM I TECHNICZNYM

UCZESTNICTWO OSÓB REFERUJĄCYCH

Uczestnictwo w Konferencjach organizowanych przez SITK RP Oddział Częstochowa w latach 2004-2024 jest nieodpłatne dla osób, które są autorami referatów prezentowanych na Konferencji bądź są referującymi referaty. Nieodpłatne uczestnictwo w Konferencji dotyczy jednej osoby na jeden referat/prezentację. Celem zarejestrowania uczestnika – referującego na Konferencję należy wypełnić i przesłać kartę zgłoszenia uczestnictwa . Kartę należy wypełnić standardowo, jedynie w rubryce należność należy wpisać zero oraz uzupełnić tytuł wystąpienia. Od momentu otrzymania karty zgłoszenia uczestnika referującego traktuje się jako uczestnika nieodpłatnego. 

Z poważaniem 
Prezes Oddziału SITK RP Oddział w Częstochowie
Marek Mizera

Komitet organizacyjny SITK o/Częstochowa

X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej
HOTEL VILLA VERDE Congress&SPA****
05-07.06.2024 

MIZERA

Zapraszamy do udziału w X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej
 „Rozwiązania skrzyżowań kolei z drogami kołowymi w poziomie szyn w aspekcie prawnym, ekonomicznym i technicznym”, która odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2024 roku w Hotelu „Villa Verde” w Zawierciu.

Jak w poprzednich latach swój udział w konferencji zapowiedziało wielu znakomitych gości i prelegentów. W trakcie wystąpień poruszone zostaną istotne kwestie związane z tematem konferencji. Przedstawione zostaną również raporty z realizacji uchwał i postanowień z lat ubiegłych.

Główne cele konferencji to:

  • Ocena postępu realizacji wniosków sformułowanych na I, II, III, IV, V, VI, VII, IX KONFERENCJI w latach 2004, 2006, 2008, 2010, 2013, 2015, 2017, 2019, 2022oraz podjętych działań dla ich realizacji, a także analiza stanu bezpieczeństwa oraz ukierunkowanie działań przyszłościowych dla poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
  • Przegląd rozwiązań techniki, technologii i organizacji poprawiających funkcjonalność skrzyżowań w poziomie szyn.
  • Prezentacja i ocena nowoczesnych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo ruchu na skrzyżowaniach w poziomie szyn.
  • Ocena uwarunkowań technicznych, ekonomicznych i formalno-prawnych, które mają wpływ na poprawę warunków technicznych na skrzyżowaniach w poziomie szyn.
  • Przedyskutowanie problemów współodpowiedzialności służb drogowych i kolejowych za utrzymanie skrzyżowań w poziomie szyn, a także współfinansowania przez zarządy dróg oraz samorządy terytorialne budowy, modernizacji i utrzymania skrzyżowań linii kolejowych z drogami kołowymi w zależności od kategorii drogi i natężenia ruchu.

Szczegółowy plan konferencji dostępny jest w zakładce PROGRAM

Karta zgłoszenia dostępna w zakładce DO POBRANIA

SZCZEGÓŁY UCZESTNICTWA