Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

sitk

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

05-07.06.2024 r.

HOTEL VILLA VERDE Congress & SPA****

ROZWIĄZANIA SKRZYŻOWAŃ KOLEI

Z DROGAMI KOŁOWYMI W POZIOMIE SZYN

W ASPEKCIE PRAWNYM, EKONOMICZNYM I TECHNICZNYM

PRZYGOTOWANIE REFERATÓW

 1. Tekst napisany w edytorze Microsoft Word
 2. Pisząc tekst prosimy uwzględnić następujące zasady:
  format strony B5
  czcionka Times New Roman, rozmiar 12
  • odstęp między wierszami pojedynczy
  • marginesy 2,5 cm
  • do rozpoczęcia pisania akapitu stosować pojedynczy „Tab”, a nie spacje
  nie stosować między wyrazami  więcej niż jednej spacji
  nie stosować dzielenia wyrazów
  nie stosować przechodzenia do następnego wiersza „enterem”.
 3. Rysunki mogą być umieszczone w tekście lub jako oddzielne pliki z rozszerzeniem: .tif , .cdr, lub .jpg.
 4. Tekst prosimy dostarczać w postaci wydruku oraz w postaci pliku pocztą elektroniczną lub na płycie CD.
 5. Pliki mogą być spakowane przy pomocy programów RAR lub ZIP.
 6. Streszczenie tekstu (max 1-3 strony) powinno się znajdować bezpośrednio pod tytułem, a na końcu tekstu tłumaczenia streszczenia artykułu (włącznie z tytułem) w języku niemieckim i angielskim.
 7. W przypadku trudności, po uprzednim zgłoszeniu nawet telefonicznym jesteśmy w stanie uzgodnić inny sposób przekazania tekstu

Stosowanie się do powyższych zasad pozwoli organizatorom na skrócenie cyklu edycji zeszytu z materiałami konferencyjnymi.
Dziękujemy za zastosowanie się do powyższych reguł.

ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Częstochowie
oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala
przy wsparciu: Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
oraz PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie

PPATRONAT MEDIALNY
PATRONAT HONOROWY
 • Dariusz Klimczak – Minister Infrastruktury
 • Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
 • Piotr Wyborski – Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
 • Marek Wójcik – Wojewoda Śląski 
 • Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego
 • Jacek Paś – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
 • Mariusz Dobrzeniecki – Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
KOMITET ORGANIZACYJNY

Włodzimierz Popczyk – Przewodniczący
Marek Mizera – Wiceprzewodniczący
Agnieszka Klimas-Zych – Sekretarz Organizacyjny
Dorota Morawska – Członek
Rafał Derbis – Członek
Grzegorz Gawroński – Członek
Stefan Moruś – Członek
Piotr Palka – Członek
Małgorzata Kołodziejska-Bozzo – Członek
Daniel Morel – Członek

KOMITET MERYTORYCZNY

Włodzimierz Kiełczyński – Przewodniczący
Dorota Przybyła – Sekretarz
Krzysztof Szafrański – Członek
Marcin Kuziemski – Członek
Robert Hurkała – Członek
Marcin Kruszyński – Członek

SEKRETARIAT

Agnieszka Klimas-Zych, Małgorzata Kołodziejska-Bozzo, Dagmara Sołtys, Klaudia Jamrocha-Bujak