Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

sitk

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

05-07.06.2024 r.

HOTEL VILLA VERDE Congress & SPA****

ROZWIĄZANIA SKRZYŻOWAŃ KOLEI

Z DROGAMI KOŁOWYMI W POZIOMIE SZYN

W ASPEKCIE PRAWNYM, EKONOMICZNYM I TECHNICZNYM

PROGRAM

Dzień I · 5 czerwca 2024 r.

13.00-14.00

OBIAD

 

PRZYWITANIE ORGANIZATORA

14.00 – 14.10

Pan Marek Mizera
Pan Helmut Klabis

Prezes SITK RP Oddział w Częstochowie PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie

 

WYSTĄPIENIA WSPÓŁORGANIZATORÓW

14.10 – 14.30

Pan Krzysztof Waszkiewicz

Członek Zarządu PKP PLK S. A.

 

Pan Jacek Paś

Prezes SITK RP

14.30 – 15.00

WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI

 

Pan Grzegorz Boski

Wicemarszałek Województwa Śląskiego

 

 

Pan Kazimierz Karolczak

Przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

 

Pan Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowa

 

Pani Jolanta Holi-Sosnowska

MZDiT Częstochowa

 

Pan Marcin Bazylak

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

 

Pani Anna Nemś

Prezydent Miasta Zawiercie

15.00 – 15.20

Pan Piotr Malepszak

Podsekretarz stanu w MI

 

REFERAT INAUGURACYJNY

15.20 – 15.35
 
 
Pan Włodzimierz Popczyk ·
SITK RP Oddział w Częstochowie
 
Temat: Skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi realizacja dotychczasowych wniosków konferencyjnych

15.35 – 15.45

Pan Grzegorz Cius
WORD Katowice

Prezentacja Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

15.45 – 16.00

PRZERWA KAWOWA

 

I SESJA ROBOCZA

Prowadzi: Pan Rafał Maras

16.00 – 16.15

 

mgr inż. Sergiusz Mizera

 

„Budowa bezkolizyjnych skrzyżowań z liniami kolejowymi realizowanymi przez Firmę Nowak-Mosty Sp. z o.o.”

16.15 – 16.30

mgr inż. Aneta Grzegory ·
PKP PLK S.A. Biuro Energetyki

Wykorzystanie OZE do zasilania przejazdów kolejowo-drogowych

16.30 – 16.45

mgr inż. Andrzej Łakomy,
mgr inż Ryszard Kowalczyk
· FHU APIS

Przetwornice jako niezawodny sposób zasilenia urządzeń przytorowych

16.45– 17.00

 

dr inż. Robert Żelazny ·
IZ Tarnowskie Góry

Wymagania obowiązujące na terenie PKP PLK SA w zakresie oświetlenia na przejazdach kolejowo-drogowych

 

II SESJA ROBOCZA 

Prowadzi: Pani Dorota Przybyła

17.00– 17.15

 

mgr inż. Tomasz Szuba ·
Prezes Zarządu TINES Rail SA.

 

20 lat działalności TINES na rzecz wdrożenia i rozwoju w Polsce systemów skrzyżowań kolei z drogami kołowymi w poziomie szyn

17.15– 17.30

 

mgr inż. Grzegorz Stencel ·
Instytut Kolejnictwa

Badania eksploatacyjne zintegrowanej nawierzchni kolejowo-drogowej TINES®LC-L

17.30– 17.45

 

dr inż. Wojciech Oleksiewicz

Odwodnienie przejazdów kolejowo-drogowych i jego znaczenie dla ich trwałości eksploatacyjnej

17.45– 18.00

 

 

mgr inż. Michał Rybacki ·
TINES Rail SA

 

Badania eksploatacyjne – stan techniczny elementów zintegrowanej nawierzchni kolejowo-drogowej – rozwiązania dla zidentyfikowanych problemów.

18.00 – 18.40

PREZENTACJE FIRM

 

Nowak Mosty Sp. z o. o.

Film obrazujący działania Firmy Nowak Mosty

 

mgr inż. Mariusz Machniak
– LWZ Sp. z o.o.

Płyty na przejazdach kolejowo-drogowe typu STRAIL

 

mgr inż. Tomasz Jabłoński
inż. Adrian Zarzyczny
TOREX SP. z o. o.

Prefabrykowane elementy żelbetowe nawierzchni przejazdu kolejowo-drogowego typu ŻELTOR

 

Wielobranżowa i Projektowa
Sp. z o.o. MONAT

Prezentacja Firmy

 

PRIMOST POŁUDNIE Sp z o.o.

Prezentacja Firmy

 

Biuro Techniczno-Naukowe
TECHNOLIGHT Tomasz Matkowski

Prezentacja Firmy

 

PRB TOR Sp z o.o.

Prezentacja Firmy

14.00–19.00

SERWIS KAWOWY CIĄGŁY

19.00 – 20.00

Występ kabaretu „Czesuaf”

20.30

UROCZYSTA KOLACJA

Dzień II · 6 czerwca 2024 r.

7.00 – 10.00

ŚNIADANIE

 

IMPREZY FAKULTATYWNE: (zapisy na wybraną imprezę w sekretariacie przy zakwaterowaniu)

10.00 – 13.00

 

Wycieczka krajoznawcza

Wycieczka po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (limit 45 os.)

10.00 – 13.00

 

Rekreacja

Centrum Welness& Spa (baseny oraz strefa saun – czynne codziennie 10.00 – 21.00)

9.00 – 13.00

 

Wyjazd do WORD Katowice

Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (limit 20 os.)

8.40 – 12.30

 

Wyjazd szynobusem
do Pyrzowic

Zwiedzanie nowo otwartej linii nr 182 dojazd do lotniska w Pyrzowicach ( przejazd Zawiercie-Tarnowskie Góry ) ( limit 25 os.)

13.30 – 14.15

OBIAD

 

III SESJA ROBOCZA

Prowadzi: Pan Andrzej Mucha

14.15 – 14.30

mgr inż. Zbigniew Szafrański

Przewodniczący Rady Nadzorczej CPK

14.30-14.45
 
 
mgr inż. Maksymilian Szczygielski
 
Cyberbezpieczeństwo urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych

14.45 –15.00

 

dr inż. Dariusz Szmel ·
Kyosan Europe Sp z o.o.

Rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa przejazdów kolejowo-drogowych firmy Kyosan”

1500 – 1515

mgr Tomasz Piwoń ·
PKP PLK S.A. Biuro Linii Kolejowych

„6, 7 czy 8 x Vmax?”

15.15 – 15.30

 

mgr inż. Marcin Kuziemski
mgr inż. Adam Majchrzak
PKP PLK SA Biuro Automatyki i Telekomunikacji

Urządzenia zabezpieczenia ruchu na przejazdach jako wizytówka kolei

15.30 – 15.45

mgr inż. Bogdan Godziejewski

15.45 – 16.00

mgr inż. Mariusz Grzesica ·
Departament Drogownictwa,
Urząd Marszałkowski woj. śląskiego

Praktyczne aspekty i problemy z oznakowaniem przejazdów kolejowych

16.00 – 16.15

 

dr hab. inż. Juliusz Sołkowski · prof. PK,
mgr inż. Cezary Ciesielski · Politechnika Krakowska

Różnice parametrów nawierzchni kolejowej w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych, efekt progowy i rozwiązania strefy przejściowej.

16.15 – 16.30

 

dr inż. Remigiusz Duszyński · Politechnika Gdańska
dr inż. Jacek Kawalec · Politechnika Śląska

Zastosowanie georusztów do ograniczenia efektu progowego na modernizowanych przejazdach kolejowo drogowych

16.30 – 16.45
 
 
 
dr inż. Zbigniew Respondek
inż. Marcin Puchała
Politechnika Częstochowska
 
Poprawa funkcjonalności przejazdów przez torowisko w następstwie przebudowy linii tramwajowej w Częstochowie

16.45 – 17.00

PRZERWA KAWOWA

 

IV SESJA ROBOCZA 

Prowadzi: Pani Dorota Morawska

17.00 – 17.15

mgr Marcin Kruszyński · PKP PLK SA Centrala,
Biuro Komunikacji i Promocji

Znaczenie Żółtej Naklejki PLK dla systemu bezpieczeństwa kolejowego

17.15 – 17.35

 

mgr inż. Włodzimierz Kiełczyński · PKP PLK S.A.
Biuro Bezpieczeństwa Dyrektor Biura

Wideo radary jako urządzenia poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych

17.35 – 18.05

mgr inż. Tadeusz Ryś, mgr Karol Trzoński ·
PKBWK

Prezentacja działań PKBWK

18.05 – 18.20

mgr inż. Przemysław Grynkiewicz ·
Elkol sp. z o.o.

System kontroli przejazdu

18.20 – 18.40

 

dr inż. Justyna Żywiołek · Politechnika Częstochowska

Narzędzia AI i rozszerzonej rzeczywistości jako novum dla branży kolejnictwa

14.00–19.00

SERWIS KAWOWY CIĄGŁY

20.00

PIKNIK JURAJSKI

Dzień III · 7 czerwca 2024 r.

7.00 – 9.00

ŚNIADANIE

 

V SESJA ROBOCZA

Prowadzi: Pan Piotr Palka

9.00-9.10

mgr inż. Tadeusz Ryś
PKBWK

Podsumowanie działań dotyczących bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych

9.10-9.20

 

mgr inż. Włodzimierz Kiełczyński ·
PKP PLK S.A.
Biuro Bezpieczeństwa Dyrektor Biura

Podsumowanie działań dotyczących bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych

9.20 – 10.00

PRZEDSTAWIENIE WNIOSKÓW PRZEZ KOMISJĘ WNIOSKOWĄ

10.00 – 10.30

DYSKUSJA WNIOSKÓW

10.30 – 10.45

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

12.00 – 13.00

OBIAD

Harmonogram może ulec zmianie.

ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Częstochowie
oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala
przy wsparciu: Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
oraz PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie

PPATRONAT MEDIALNY
PATRONAT HONOROWY
  • Dariusz Klimczak – Minister Infrastruktury
  • Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
  • Piotr Wyborski – Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
  • Marek Wójcik – Wojewoda Śląski 
  • Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego
  • Jacek Paś – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
  • Mariusz Dobrzeniecki – Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
KOMITET ORGANIZACYJNY

Włodzimierz Popczyk – Przewodniczący
Marek Mizera – Wiceprzewodniczący
Agnieszka Klimas-Zych – Sekretarz Organizacyjny
Dorota Morawska – Członek
Rafał Derbis – Członek
Grzegorz Gawroński – Członek
Stefan Moruś – Członek
Piotr Palka – Członek
Małgorzata Kołodziejska-Bozzo – Członek
Daniel Morel – Członek

KOMITET MERYTORYCZNY

Włodzimierz Kiełczyński – Przewodniczący
Dorota Przybyła – Sekretarz
Krzysztof Szafrański – Członek
Marcin Kuziemski – Członek
Robert Hurkała – Członek
Marcin Kruszyński – Członek

SEKRETARIAT

Agnieszka Klimas-Zych, Małgorzata Kołodziejska-Bozzo, Dagmara Sołtys, Klaudia Jamrocha-Bujak